OCAD

Fra MapMagic Wiki
Version fra 4. feb 2022, 19:32 af Ulrik (diskussion | bidrag) Ulrik (diskussion | bidrag) (GeoDanmark)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: navigering, søgning

MapMagic dataprodukter kan let importeres og anvendes i OCAD. Det kan være i forbindelse med revision af et eksisterende kort, eller som grundmateriale til nytegning. Ved nytegning oprettes først en ny OCAD-fil med det symbolsæt man ønsker at tegne i: ISOM for skovkort eller ISSOM for sprintkort.

Import af data

Rasterdata

Vindue for import af baggrundskort i OCAD 11

Alle MapMagic produkter af typen rasterdata (ortofoto, SVF, LIN, CHM, Kort25) åbnes som baggrundskort på følgende måde:

 1. Vælg via menuen Background MapOpen
 2. Find i dialogen det baggrundskort der ønskes åbnet
 3. Klik OK
 4. Ved først baggrundskort der åbnes dialogen som vist til højre. Klik OK

Da alle MapMagic produkter er georeferede (UTM zone 32) bliver de automatisk placeret korrekt i OCADs koordinatsystem.

Højdekurver

Vindue for import af vektordata i OCAD 11

Højdekurver leveres i DXF-format som er kompatibelt med OCAD. Kurverne kan importes direkte i OCAD på følgende måde:

 1. Vælg via menuen: FileImport
 2. Find i dialogen den DXF-fil der ønskes importeret
 3. Klik OK
 4. Dialogen som vist til højre åbnes. Kontroller at indstillingerne svarer til dem der er angivet på billedet til højre
 5. Klik OK

Efter kurverne er importeret vises de som tynde grå linjer på kortet, da de ikke har tilknyttet noget symbol. Afhængig af hvad man har angivet ved bestilling ligger kurver i flere såkaldte lag. For eksempel, ved standard indstillingerne vil man modtage kurver i 3 lag og med en grundlæggende ækvidistance på 2,5 m. Dvs. det første lag indeholder 2,5 m-kurver, andet lag indeholder de mellemliggende 1,25 m-kurver og tredje og sidste lag indeholder de mellemliggende 0,625 m-kurver. Man kan med fordel til hvert af disse lag oprette ét nyt linjesymbol med en passende tynd linjetykkelse og forskellig farve. På den måde kan man let vise/skjule et eller flere af de forskellige lag under korttegningen efter behov.

Vindue til at knytte vektorlag og symbol i OCAD 11

Et lag knyttes til et symbol på følgende måde:

 1. Vælg via menuen: ObjectChange Symbol (All Objects with Corresponding Symbol)
 2. Vælg det et lag i listen Imported layer der skal knyttes til et symbol
 3. Angiv nummeret for det symbol der ønskes anvendt i feltet To symbol number
 4. Klik OK

Proceduren gentages for hvert lag.


Det bemærkes at DOF fraråder at konvertere importerede kurver direkte til det endelige højdekurvesymbol, som kommer med symbolbiblioteket. Det anbefales derimod at anvende egne hjælpesymboler som beskrevet ovenfor, for så manuelt at tegne kurverne op med det endelige symbol på baggrund af rekognoscering.

GeoDanmark

GeoDanmark dækker over geografiske data, som SDFE og kommunerne producerer og vedligeholder sammen. Dette inkluderer vektordata af bygningsomrids, veje, stier, grøfter osv. GeoDanmark-data importeres i OCAD på samme måde som højdekurverne (beskrevet ovenfor). MapMagic GeoDanmark-data er grupperet efter type i forskellige lag. Dvs. alle bygningsomrids ligger i ét lag, grøfter i et andet, osv. På samme måde som med højdekurverne kan der oprettes forskellige hjælpesymboler som kan knyttes til de forskellige lag. For visse lag kan man overveje at konvertere direkte til det egentlige kortsymbol. For eksempel kan laget med bygningsomrids ofte konverteres direkte til Bygning-symbolet, hvorved der kan spares meget rentegningstid. Der advares dog imod at gøre dette ukritisk, da nøjagtigheden af GeoDanmark-data kan variere fra område til område. Rekognoscering er altid nødvendig for at opnå en kortkvalitet der opfylder IOF's og DOF's kvalitetskrav.