Punktsky

Fra MapMagic Wiki
Version fra 30. jan 2023, 19:27 af Ulrik (diskussion | bidrag) Ulrik (diskussion | bidrag) (Udgivelsesproces)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: navigering, søgning

Baggrund

Punktsky er det grundlæggende datasæt i Danmarks Højdemodel (DHM) som produceres og distribueres af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI). Punktsky er et 3-dimensionelt datasæt der etableres ved laserscanning (Lidar) af hele Danmark fra fly. Den udsendte laserstråle reflekteres af terræn eller overflade, og den tid, det tager for det reflekterede signal at returnere til flyet, bruges til at beregne terrænets eller overfladens højde. Datasættet Punktsky indeholder den totale samling af de rå reflektionspunkter, der er opsamlet under scanningen. Ifølge SDFI er den seneste version af Danmarks Højdemodel formentligt verdens bedste landsdækkende højdemodel. Den består af 415 milliarder punktdata og har en høj detaljeringsgrad med 4,5 punkter pr. m2. Den vertikale nøjagtighed er ca. 5 cm, mens den i det horisontale plan er ca. 15 cm. Det vil altså sige, at datasættet er i stand til at kunne gengive terrængenstande i selv små størrelsesordener.

Vedligeholdelsesplan

Højdemodellen vedligeholdes på årlig basis, hvor en femtedel af Danmark scannes og opdateres. Landet er opdelt i fem områder (lots) som angivet i nedenstående tabel.

Id Region Opsamlingsår
LOT1 Fyn, øer og Lolland-Falster 2018
LOT2 Sjælland og Bornholm 2019
LOT3 Syd- og Vestjylland 2020
LOT4 Midtjylland 2021
LOT5 Nordjylland 2022

Ovenstående kører således i rotation med en opsamlingscyklus på 5 år. Dvs. at LOT1 som senest er blevet scannet i 2018, vil blive genscannet i 2023, osv.

Udgivelsesproces

Den årlige laserscanning foretages i foråret - typisk i perioden fra starten af marts til starten af maj, hvilket er optimalt for danske forhold, da der som regel ikke er mere sne, og der endnu ikke er kommet blade på træerne. Dog er der en del procestid forbundet med produktionen, hvilket betyder at data typisk først bliver udgivet af SDFI omkring 1-1½ år efter endt optagelse. Eksempelvis indeholder 2021-versionen af Punktsky (udgivet december 2021) ikke de data der blev opsamlet over Midtjylland (LOT4) i foråret 2021. 2021-version af Punktsky er derimod blevet opdateret med de data der blev opsamlet over Syd- og Vestjylland (LOT3) i 2020.

Dataopsamlingskort

Nedenstående kort er genereret på baggrund af det faktiske indhold i datasættet og viser opsamlingsåret for hver enkelt kvadratkilometer i Danmark. Version 2022 er den seneste version af Punktsky og som også er den der anvendes i MapMagic.

Punktsky ver. 2022 (seneste)

Punktsky ver2022.png

Punktsky ver. 2021

Punktsky ver2021.png

Punktsky ver. 2020

Punktsky ver2020.png