Introduktion
MapMagic er en softwarepakke til produktion af rafinerede geodataprodukter over Danmark. Produkterne er optimerede til brug som det primære datagrundlag i forbudelse med udarbejdelse af detaljerede kort som fx orienteringskort. Mens den rå bagvedlæggende data er let og frit tilgængelig kræves der i midlertid et større kendskab til computervidenskab og geoinformatik for at kunne producere rafinerede produkter.

Formål
Formålet med MapMagic er at højne kvaliteten af danske orienteringskort ved at udbyde nem adgang til gratis dataprodukter af høj kvalitet til korttegnere der ikke har en baggrund inden for computervidenskab.

Datagrundlag
MapMagic bruger frit tilgængelig geodata leveret af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering gennem online-portalen Kortforsyningen. Det primære anvendte datasæt er Punktsky, hvilket er grundstenen i den Danske Højdemodel (DHM). Punktsky er et 3-dimensionelt datasæt der består af georeferede og klassificerede LIDAR punkter. Gennemsnitsdensiteten er 4.5 points pr. kvadratmeter. Nøjaktigheden er omkring 5 cm vertikalt og 15 cm horizontalt.

Om MapMagic
MapMagic udvikles og vedligeholdes af Ulrik Nielsen, som har en baggrund indenfor radarsignalbehandling og dataanalyse.

Kontakt
MapMagic Demo MapMagic Orders
Kort over MapMagic-bestillinger frem til dags dato